Oferta

Jako spedycja krajowa i międzynarodowa firma nasza oferuje:

Pomoc i doradztwo w zakresie transportu oraz przepisów prawa celnego.

Przedstawiamy najkorzystniejsze warianty transportu.

Monitorujemy na bieżąco realizacje transportu i informujemy o czasie i terminie dostawy.

Ustalamy sposób zabezpieczenia towaru.

Zapewniamy przygotowanie kalkulacji cenowych potrzebnych do kontraktów.

Zapewniamy dodatkowe ubezpieczenie na prośbę klientów.

Organizujemy odprawy celne.

Zapewniamy magazynowanie towarów.

Transport drogowy.

Rodzaje przewozów:

Całopojazdowe, drobnicowe, częściowe, skonteneryzowane, chłodnicowe, ponadgabarytowe, przewozy materiałów niebezpiecznych ADR.

Do powyższych przewozów dysponujemy taborem:

Plandeki i chłodnie:

Wymiary: długość 13,60m, szerokość 2,48m, wysokość do 3,00m.

Ładowność do 24 ton.

Kubatura: do 100 m³.

Zestawy samochodowe:

Wymiary: długość łączna 15,50m ( 7,70m +7,70m lub 7,60m + 8,10m)

Szerokość 2,50m, wysokość do 3,05m.

Ładowność do 24 ton.

Platformy do transportu ponadgabarytowego: do długości 20m i wadze do 36 ton.

Transport morski.

Rodzaje przewozów:

Kontenerowe, masowe, drobnicowe.

Transport lotniczy drobnicowy